Toplifts Hållbarhetspolicy

På Toplift vill vi göra så gott vi kan, utifrån våra förutsättningar, att bidra till samhällets arbete för en renare miljö, minskade utsläpp och ett hållbart samhälle. För närvarande ägnar vi oss löpande åt följande aktiviteter; 

 • Vi sorterar allt överblivet material från varuhantering – plast separeras från papper och lämnas in på återvinning.
 • Vi försöker återanvända kartonger som inte är så skadade utan kan fortsätta skydda varorna hela vägen ut till kund på ett bra sätt (som kund kanske du ser att den kartong du får ser ut att ha varit använd tidigare, då är det helt riktigt, vi har återanvänt en kartong då den fortfarande kunde vara till god nytta i sista transporten ut till dig). 
 • Vi tar oss gladeligen tiden och det extra arbetet att skära ner kartonger om det är för mycket tomt (oanvänt/luft) områden i kartongerna. På detta vis kan vi bidra så att transportörerna att inte skickar runt onödigt stora kartonger (fulla av onödig luft), och deras packmönster kan bli mer effektivt (vilket direkt leder till att de kan packa mer effektivt och det behövs färre transporter till viss mängd gods).
 • När vi köper in förbrukningsvaror väljer vi alltid, när så är möjligt, de miljömässigt bästa alternativen (tex förbrukar vi en hel del tejp, och då väljer vi såklart återvinningsbar tejp istället för den mycket billigare icke återvinningsbara varianten). 
 • Vi håller ner temperaturen i våra lokaler så mycket som möjligt (givet en dräglig arbetstemperatur och arbetsförhållanden). 
 • I stort sett varje enskild frakt från Toplift ut till våra kunder är helt klimatkompenserade. Vi väljer alltid detta alternativ före något annat om det finns tillgängligt, vilket det oftast gör med UPS för internationella transporter. För inrikes transporter använder vi i praktiken uteslutande DB Schenker, och här är varje enskilt paket fullt ut klimatkompenserat i enlighet med Schenkers arbete och priser för detta. 
 • Vi köper enbart in så kallad grön el (som produceras utan utsläpp), och tar gladeligen den extra kostnaden för detta. 
 • Vi uppmuntrar alla våra leverantörer och tillverkare att tänka, arbeta och utveckla produkter och fraktlösningar med miljön i åtanke, så de förstår att det är en viktig fråga för oss. 
 • Vi väljer aktivt att aldrig använda leverantörer i Kina och Ryssland. Istället väljer vi leverantörer som ligger nära oss geografiskt för att inte generera onödiga transporter. I nuläget använder vi leverantörer enbart i Europa (inkl Sverige) och i mycket liten utsträckning USA. Med detta fokus i åminne, kan det såklart vara så att våra leverantörer i sin tur ibland köper komponenter eller hela produkter från exempelvis Asien. Vi uppmuntrar dock alla våra leverantörer att välja närliggande underleverantörer när så är möjligt, i syfte att skapa så effektiva och/eller korta transporter som möjligt.
 • Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer för att säkerställa så att samtliga följer de krav som ställs i respektive land avseende sociala rättigheter. Det får under inga som helst omständigheter förekomma barnarbete eller bestraffning av personal. Nationella regler för arbetsmiljön skall följas strikt, exempelvis avseende minimilöner, maximalt antal arbetade timmar och säkerhetsstandards. Toplift besöker våra leverantörer för att följa upp så att arbetet överensstämmer och utvecklas i enlighet med våra önskemål.
 • Vi försöker i mesta möjliga utsträckning spara dokument digitalt (egentligen är de enda sparade papperna vår bokföring som av praktiska skäl måste sparas i minst 10 år i pappersform).
 • Vi vill helst sända digitala fakturor till våra företagskunder, istället för pappersfakturor, självklart utan några extra kostnader.
 • Vi gör generellt sett så få inköp som bara är möjligt (tex arbetskläder och förbrukningsmaterial köps så lite som bara är möjligt). 
 • Vi svarar gladeligen på frågor om vårt arbete till dig som kund (vi försöker så gott vi kan i varje fall). Exempelvis har en del företagskunder frågat om våra bilmattor i textil har märkningen REACH, vilket de har, och kunden då får levererat. 

Framöver önskar vi göra än mer. I takt med att vi förhoppningsvis får en del resurser över av vår verksamhet, önskar vi investera i solpaneler på vår lokal som vi har showroom i, samt ett tillhörande batteri för att på bästa sätt kunna utnyttja solenergin (och även kunna ha som backup om det skulle bli avbrott i vanliga nätet).

Vi kommer även, när eventuella extra samlade resurser framöver så tillåter, modernisera vår ytterst lilla bilpark så att utsläppen från vårt fordon under resor kan minskas. 

Har du frågor om vårt arbete, eller tips på något vi kan göra ännu bättre, är du mycket välkommen att höra av dig till oss

Vi hoppas du uppskattar att vi försöker vårt allra bästa, utifrån våra förutsättningar, att arbeta för en så god gemensam miljö som möjligt.