Köpvillkor

Nedan anges de köpvillkor som gäller när du handlar utav oss på Toplift. Här finner du bland annat information om priser, betalning, frakter, reklamationer, garantier, köparens ansvar för rättigheter av logotyper och hantering av personuppgifter. Hör gärna av dig om du har frågor eller inte förstår någon del.

Beställning

I det fall du som kund är under 18 år, måste målsmans tillstånd lämnas före det att köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Toplift lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna (OBS! Gäller EJ skräddarsydda varor såsom tex skräddarsydda biltäcken, eftersom dessa tillverkats utifrån helt individuella förutsättningar). Om du utnyttjar din ångerrätt är det du som kund som bekostar frakten tillbaks till Toplift, och även står risken för eventuella tranportskador. Varorna måste returneras oanvända, och i förekommande fall i obruten originalförpackning. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda varan, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Vid godkänd retur sker återbetalning av varans värde (ej fraktkostnad eller ev postförskottsavgift) så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter det att varan kommit åter till Toplift.

Betalning

Kortbetalning: Du kan betala med Visa / MasterCard och Diners kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av Payson (www.payson.se). Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.

Postförskott (endast möjligt för kunder i Sverige): Betalning kan ske mot postförskott (transportörens avgift för postförskott tillkommer). Om du beställer varor mot postförskott, men inte hämtar ut det inom angiven tid kommer du att debiteras 300 kr + moms på en separat faktura (avgiften motsvarar knappt de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering). 

Betalning med faktura (enskilda företagskunder): Betalning med faktura kan endast ske efter separat överenskommelse (i praktiken enbart till etablerade företagskunder). Fråga oss om det går fint!

Försenad betalning, påminnelser och inkasso: Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8% -enheter från förfallodagen. Påminnelseavgift om 50 kr tillkommer vid första påminnelsen och ytterligare 150 kr vid andra påminnelsen. Sker betalning ej omgående efter andra påminnelse, går ärendet direkt vidare till Inkasso. 

Äganderättförbehåll: Alla varor förblir Toplifts egendom tills dess att full betalning erlagts.

Leveranstid

Leveranstiden skiljer sig åt mellan olika produkter. I webbutiken www.toplift.se, anges i anslutning till varje produkt alltid en ungefärlig leveranstid. Om leveranstiden skulle avvika avsevärt från angivet, informerar vi dig om detta. Du har då möjlighet att välja att avbeställa varan om du vill.  

Transportsätt

Leveranser sker i samarbete med Posten, Schenker eller annan transportör. Ditt beställda paket finns normalt sett att hämta vid ditt närmsta postutlämningsställe (kanske en ICA-butik eller bensinstation i din närhet). Du får en avi i brevlådan eller SMS (om du anger mobilnummer vid beställning) samma dag som paketet anländer till utlämningsstället. Vi förser dig alltid med ett så kallat ”tracking-nummer” till din e-postadress, som du kan använda för att följa ditt paket.

Transportskador

Skador som uppkommer under transport är högst ovanliga, eftersom vi paketerar varorna mycket omsorgsfullt. Det är dock viktigt att du vid mottagandet kollar igenom att försändelsen inte är transportskadad. Skulle försändelsen vara skadad måste du omedelbart anmäla detta till transportören. Om transportören ej åtar sig skadeansvaret skall du kontakta Toplift. Ofta ber vi dig sända tillbaks varan i sin originalförpackning (inte mot postförskott eller efterkrav). Toplift återbetalar vid dessa tillfällen returfrakten till dig (återbetalas dig via posten eller sätts in på önskat konto). Du som kund står för ev. skador som kan uppstå under återtransporten, varför det är mycket viktigt att du packar in varan särskilt väl. 

Priser

Aktuella och giltiga priser återfinns i webbutiken (angivet pris i webbutiken gäller före tex priser i annonser, kataloger eller annan prisinformation). Priserna i webbutiken inkluderar svensk moms, så länge du väljer leverans till ett land inom EU. Om du väljer leveransland utanför EU (tex Norge, UK eller Schweiz) visas priserna exklusive moms (respektive lands myndigheter kommer då att påföra lokal moms när varan passerar gränsen). Priserna avser styckpris när inget annat anges. Fraktkostnad tillkommer i förekommande fall, liksom eventuell kostnad för postförskott eller annat betalalternativ. Toplift förbehålls rätten att när som helst ändra priserna och reserverar oss för eventuell slutförsäljning och felaktiga priser.

Reklamation

Felleverans: Skulle vi, mot förmodan, leverera fel antal eller fel vara är det mycket viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt, så vi får möjlighet att rätta till felet. Oftast ber vi dig skicka tillbaks felaktig vara (måste då vara i oskadat skick och i obruten originalförpackning). Vid fel står vi för fraktkostnaden tillbaks till oss.

Reklamera fel på varan: Kontakta oss och meddela vad du anser är fel med varan. Sänd inte tillbaks varan utan att Toplift godkänt ärendet som en möjlig reklamation. I första hand erbjuds du en ny vara som ersättning (sänds då till dig utan extra kostnader så snart det är möjligt). I andra hand sker återbetalning så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter det att varan kommit åter till Toplift.

Garantier

Vi tillämpar konsumentköplagen och distanshandelslagen. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Ansvarsbegränsning 

Vi strävar efter att samtlig information och uppgifter om varorna i Toplifts sortiment skall vara uppdaterad och aktuell. Uppgifterna bygger i de allra flesta fall på uppgifter från tillverkare och leverantörer. Uppgifterna gör dock inte anspråk på att vara fullständiga. Ersättningskrav eller följdskador, direkta eller indirekta, på grund av felaktig information och uppgifter godkänns inte. Kunden har alltid ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras. För skador som kan uppkomma på fordon, person eller annat i samband med felaktig montering eller användande, samt eventuell påföljande negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning kan ej Toplift hållas ansvarig. Kontakta oss alltid före köp och montering om minsta tveksamhet finns. I anslutning till respektive produkt framgår vilken typ av monteringsinstruktion som medföljer.

Produkter med logotyper/tryck

Vid beställningar av produkter med logotyper och/eller tryck förutsätts att du som kund innehar rättigheterna till användning av logotypen/trycket som önskas på produkten. Toplift kan aldrig föreslå eller ta fram logotyper, utan du som kund måste alltid tillhandahålla dessa till oss i samband med beställningen. Varor tillverkas på beställning utav dig, så du som beställare ansvarar för att du har rätt att använda den logotyp du förser oss med.

Tvist – Skiljedom

Tvister angående giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän, dock att skiljenämnden skall bestå av en ledamot vilken skall vara advokat och utses efter förslag av Sveriges Advokatsamfund. Skiljeförfarande skall äga rum i Göteborg och utföras enligt Göteborgsmodellen. Språk vid skiljeförfarande skall vara svenska.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Toplifts kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Toplift befrias från sina förpliktelser att fullgöra avtal.

Personuppgifter & Skydd

Vi ansvarar för de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med din beställning eller förfrågan. Vi gör vårt allra bästa för att hålla dina personuppgifter skyddade (kraftig säkerhet på webbutiken och skydd på den plats där personuppgifter sparas).

Uppgifterna kommer endast att användas för att leverera de beställda varorna samt för att vårda kundrelationen och för marknadsföring av nyheter och erbjudanden från Toplift (vi använder då ibland tjänsteleverantörer, exempelvis för utskick utav vårt nyhetsbrev). Inga andra parter kommer att få tillgång till dina personuppgifter.

Vill du ändra uppgifterna eller bli borttagen ur registret, meddelar du oss enklast via e-mail (info@toplift.se) eller på telefon 0304-434 34.

Företagsinformation Toplift

Toplift AB

Organisationsnummer: 556993-7245

Adress: Änghagen 421, 472 91 Stillingsön

Telefon: 0304 – 434 34 (Kontor & Lager) 070 – 228 28 56 (Mobil Peter)

E-mail: info@toplift.se